István Király Általános Iskola, SzentistvánKÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI EREDMÉNYEK


2011. évi CXC. törvény 81. § A középfokú iskola minden év október 31-éig értesíti az általános iskolát arról, hogy az ott végzett tanulók - a középfokú iskola első két évfolyamán - a tanítási év végén milyen tanulmányi eredményt értek el. A középfokú iskola megküldi az általános iskolának a tanuló nevét, oktatási azonosítóját, továbbá az elért tanulmányi eredményeket. Az általános iskola a megküldött adatokat feldolgozza, és személyazonosításra alkalmatlan módon az iskola honlapján,
annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza.


A nagyításhoz kattintson a képre.

 

 

Copyright (C) - Webmaster