István Király Általános Iskola, SzentistvánTantestületünk:

Kiss Lajos
Intézményvezető

magyar-történelem szakos tanár,
közoktatás vezetői szak
email:
tunderlala48@gmail.com

Marcisné Ináncsi Mária
Igazgatóhelyettes

tanítónő
email:
marcisnemarika@freemail.hu

Baranyiné Nagy Angéla
Iskolatitkár

email:
iskola.titkar9@gmail.com

 

Gálné Szerencsi Andrea
pedagógiai asszisztens

email:
galneandi@gmail.hu

Balázs Mária
napközis csoportvezető

tanítónő, okleveles pedagógia szakos bölcsész és tanár

email:
balazsm31@gmail.com

Juhászné Kenéz Mária
tanító, közoktatás-vezetői szak

email:
kenezmarcsi76@gmail.com

Juhász Mónika
tanító

oktatási informatikus,
okleveles informatikus
könyvtáros,
szoftverüzemeltető
juhaszmoncsa@gmail.com

Koncz Zsuzsanna
napközis csoportvezető

magyar nyelv és irodalomszakos tanár,okleveles történelem és magyar tanár,erkölcstan, etika szakos pedagógus

email:
kzsu0104@freemail.hu

Murányiné Dósa Edit
tanító, pedagógiai szakos

email:
edi0429@freemail.hu

Sáthné Bárdos Gabriella
tanító

email:
sathgabi@gmail.com

Simon Gábor
történelem szakos tanár

email:
sgabor59@gmail.com

Bukta Istvánné
matematika-fizika-földrajz szakos tanár

email:
bborcsi0826@freemail.hu

Hegyi Péter
testnevelés-biológiai szakos tanár,
okleveles testnevelő tanár

email:
hegyipety@gmail.com

Koncz Istvánné
magyar-orosz szakos tanár

email:
konczistvanne@citromail.hu

Varga Réka
angol szakos tanár

email:
vargareka@gmail.com

Gábor Krisztina

rajz, földrajz szakos tanár

email:
gabor.krisztina1@gmail.com

Birinyi Tamás
fizika-technika szakos tanár
közoktatás-vezetői szakvizsga
informatika szakos tanár

email:
birinyi.tamas@gmail.com

Gulyásné Sereg Andrea
matematika-kéma szakos tanár

email:
seregandi69@freemail.hu

 

Kocsis Ferenc
technika szakos tanár

email:


Mezeiné Hegedűs Csilla
történelem-ének-zene szakos tanár

email:
mehecsi@freemail.hu

Technikai munkatársaink:
Lengyel Andrásné
takarító
Ónodi Béláné
takarító
Hegyi Józsefné
takarító
 

Csetneki Gergő
Informatikus, rendszergazda

email:
geeraa@freemail.hu

Baranyi Ferenc
karbantartóCopyright (C) - Webmaster