István Király Általános Iskola, SzentistvánArchív hírek 2018

KÖZLEMÉNY

az általános iskolák első évfolyamára történő beiratkozásról a 2018/2019. tanévre

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatala a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban EMMI rendelet) 22.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2018. évben tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beiratkozásának időpontját – az illetékes tankerületi központtal egyeztetve határozta meg és teszi közzé.

A beiratkozás időpontja:

2018. április 12. (csütörtök)       8.00 – 19.00 óra között
2018. április 13. (péntek)            8.00 – 18. 00 óra között

A szülő a fenti időpontban köteles beíratni – a 2012. augusztus 31-ig született tanköteles korú – gyermekét lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. évi törvény 50.§ (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles korú tanulót, aki életvitelszerűen a – megyeszékhely szerinti járási hivatal által meghatározott és közzétett – felvételi körzetében lakik.

Beiratkozáshoz szükséges okiratok:

-a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
-a szülő nyilatkozatát életvitelszerű lakcímről,
-nyilatkozatot a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról,
-az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást,
-a gyermek anyakönyvi kivonata és a TAJ kártyája.
- NEK azonosító a diákigazolvány igényléséhez (Az Okmányirodában vagy a Kormányablakban készítik el.)

A felvételi kérelemről az iskola igazgatója dönt. Elutasítás esetén a szülő a döntés ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az iskola fenntartójának címezve, az intézmény vezetőjénél.

Mezőkövesd, 2018. március 12.

Kerékgyártó László s.k
Mezőkövesdi Járási Hivatal
hivatalvezetője

Beiratkozási körzetek listája dokumentum letöltése


 

Iskolánkba 1 db intézményvezetői álláshirdetés került fel a Dokumentumok menüpont álláshirdetések oldalára.


2018. február 23-án megemlékeztünk a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjáról az iskolarádión keresztül.


2018. február 22-én mind az alsósok, mind pedig a felsősök megtekintették "A lehetetlen határán" című filmet, amelyben paralimpikonok meséltek saját életükről, kitartásukról, emberségről, küzdelemről és erőfeszítésükről egyaránt. Egy igazán lelket megmozgató programban volt részünk.


2018. február 12-én rendezték Edelényben a Sakk Diákolimpia csapatverseny megyei döntőjét. A Szentistváni István Király Általános Iskola csapata a 8.helyen végzett.

A csapat tagjai:
Tari Dominik 5.o.
Horváth Attila 6.o.
Fekete Tamás 6.o.
Mező Dávid     8.o.


2018. február 8-án az Országos Történelmi verseny megyei döntőjében iskolánk 8. osztályos tanulója, Mező Dávid 11. helyezést ért el.
Felkészítő tanár:
Kiss Lajos

2018. február 6-án ismét sor került a „Biztonságos Internet Nap” nevű program megrendezésére. Iskolánk tanulói előadást hallgattak meg a fenti témával kapcsolatban, megismerkedtek az internet megfelelő használatával, az előadók felhívták figyelmüket az internetezés veszélyeire.


2018. február 5-én először szerveztek pályaorientációs napot a mezőkövesdi gimnáziumban. Iskolánkból a 6. és 7. osztályos tanulók különféle szakmákról tájékozódhattak: filmvetítéseken és előadásokon, rendészeti bemutatón vehettek részt, valamint különböző teszteket és kérdőíveket töltöttek ki a délelőtt folyamán.


2018. február 2-án megtartottuk Farsangi karneválunkat.
A nyitótáncok és a farsangi vers után tanulóink ötletesebbnél ötletesebb jelmezekben vonultak fel a zsűri és a nézők előtt, akik ezt nagy tapssal jutalmazták. 
Kattintson ide a díjazott jelmezek listájáért!


2018. február 2-án rendezték meg Mezőkövesden a SAKK DIÁKOLIMPIA területi döntőjét.

A Szentistváni István Király Általános Iskola eredményeiért kattintson a képre.


2018. január 22-én megemlékeztünk a Magyar Kultúra Napjáról.


2018. január 18-án az első osztályosok napközis foglalkozása az iskolaudvaron Balázs Mária tanárnővel.


A jegyek ill. a tombola árusításának kezdete: 
2018. január 11. 7.30 Aula


A következő időszak programjai:

- január 22-24. Magántanulók vizsgáztatása
- január 26. Első félév vége

Osztályozó értekezlet: alsós - 13.00      felsős –14.00

- február 2. (péntek) –Ellenőrzők, tájékoztató füzetek kiosztása a félévi eredményekkel utána Farsang 15.00-19.00-ig

- február 9.
(péntek) 9.00 Félévi értekezlet - tanítás nélküli munkanap
- február 12-15. Szülői értekezletek
- február 14. Továbbtanulási lapok elküldése (8. o.)
- március 5. Fogadóóra 17.00-18.00
- március 14. 8.00-tól Március 15-i ünnepség (ünneplő ruha+kokárda)
- március 29 - áprils 3. TAVASZI SZÜNET
A s
zünet előtti utolsó tanítási nap: március 28. szerda
A szünet utáni első tanítási nap: április 4. szerda  
  


Felhívás!

Csatlakozva Polgármester Asszony felhívásához, közzéteszem:
Aki segíteni szeretne 2 tanítványunk családján a sajnálatos tűzeset miatt, az megteheti a következő számlaszámon

Kupihár Sándor, Korona Takarék, 55100117-13109336

Bízom önzetlen segítségükben:
Kiss Lajos
intézményvezető

 

 

Copyright (C) - Webmaster