István Király Általános Iskola, SzentistvánArchív hírek 2013

2013. március 25.
Iskolánkban 2013.március 25-én tanszaki hangversenyen szerepeltek tanulóink. A nevelők és a szülők örömére a gyerekek színvonalas műsorral készültek. Minden szereplő dicséretet érdemel.

2013. április 11.
Eredmények:

1-2. osztály versmondás

I. Kákóczky Kevin

II. Farnyik Jázmin

III. Barabás Kende

3-4. osztály versmondás

I. Krausz Flóra

II. Petró Vanessza, Schrádi Viktória

III. Tornyos Melissza, Holló Márk

Szövegértés

I. Petró Vanessza

II. Tóth Adrien

III. Krausz Flóra

Hangos olvasás

I. Tanaszi Csilla

II. Simon Patrícia, Juhász Attila

III. Lakatos Zsófia

2013. április 16.
1941 és 1945 között több mint 400 000, a mai országterületről 200 000 magyar zsidó esett áldozatul a munkaszolgálatnak, a német nemzetiszocialisták és magyarországi szövetségeseik által megszervezett deportálásoknak, a magyar hatóságok brutalitásának, a halálmeneteknek, az auschwitzi gázosításoknak, a tömegkivégzéseknek, a koncentrációs táborok szörnyű körülményeinek. A holokauszt minden tizedik, a legnagyobb nemzetiszocialista megsemmisítő tábor, Auschwitz-Birkenau minden harmadik áldozata magyar állampolgár volt.
Holokauszt Magyarországon.
Wikipédia
Az iskolarádió ünnepi megemlékezése.

2013. május 10.
A műsorban közreműködtek:
5. osztály: Tóth Nikoletta, Juhász Katinka, Petró Bernadett, Katyina Boglárka
6. osztály. Schrádi Réka, Antal Dániel, Antal Domonkos, Tóth Vanessza, Kákóczki Izabella, Székely Fanni, Juhász Veronika, Fülöp Barbara, Szabó Martina
7. osztály: Tari Patrik
8. osztály: Ladányi Dorina, Oláh János, Baranyi Szonja, Katyina Gabriella

2013. május 18. A már hagyománnyá vált Gasztrokulturális Fesztivál berkeiben került megrendezésre az idei Dávid Ferenc Emléktorna.

Eredmények:

1. Arany János Általános Iskola Mezőnagymihály

2. István Király Általános Iskola Szentistván "A" csapat

3. István Király Általános Iskola Szentistván "B" csapat

Gólkirály: Papp Gergő (Mezőnagymihály)

Legjobb kapus: Bacsik Dávid (Mezőnagymihály)

Legjobb mezőnyjátékos: Tóth István (Szentistván)

Legjobb szentistváni játékos: Pajó Zoltán (Szentistván)

Legsportszerűbb játékos: Járóka Patrik, Farkas Patrik (Szentistván)

2013. május 31.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mezőkövesdi Tankerülete 2013. évben "Az év tanára" díjat Gábor Zoltánnénak, iskolánk pedagógusának adományozta.

A díjat a tankerület által rendezett pedagógus napi ünnepség keretében adta át iskolánk igazgatóhelyettesének Tállai András Úr a Belügyminisztérium Önkormányzatokért Felelős Államtitkára.

Az ünnepségen iskolánk tanulói is verssel, zenés produkcióval színesítették a műsort.

Gratulálunk a kitüntetéshez.

2013. Évzáró, ballagás
A 2012-13-as tanévben az "Év kisdiákja" kitüntető címet Tanaszi Csilla Mária 4. osztályos tanuló nyerte el.

A 2012-13-as tanévben az "Év diákja" kitüntető címet Katyina Gabriella 8. osztályos tanuló nyerte el.

Kiváló tanulmányi eredményéért és példás magatartásáért nevelőtestületi dicséretben részesült:

Koncz Benke 1. osztály, Török Pálma Virág 1. osztály, Barabás Kende 2. osztály, Juhász Hunor Henrik 2. osztály, Lőrincz Bernadett 2. osztály, Scrádi Viktória 3. osztály, Tornyos Melissza 3. osztály, Tóth Adrienn 3. osztály, Petró Vanessza 3. osztály, Juhász Bálint 4. osztály, Tanaszi Csilla Mária 4. osztály

Kiváló tanulmányi eredményéért nevelőtestületi dicséretben részesült: Fekete Tamás 1. osztály

Kimagasló tanulmányi munkájáért és példamutató magatartásáért nevelőtestületi dicséretben részesült: Katyina Boglárka 5. osztály, Antal Dániel 6. osztály, Antal Domonkos 6. osztály, Székely Fanni 6. osztály, Tóth Vanessza 6. osztály, Katyina Gabriella 8. osztály.

Tanulmányi munkájért nevelőtestületi dicséretben részesült Baranyi Szonja 8. osztály

Közösségi munkájáért nevelőtestületi dicséretben részesült Dobsi Beáta 8. osztály, Lázár Médea 8. osztály, Juhász Emese 8. osztály, Gulya Szabina 8. osztály

A "Szentistváni Gyermekekért" Alapítvány alapítványi dicséretben részesítette:
- közösségi munkájáért, versenyeken való részvételéért, Holló István 8. osztály
- az iskola diákközösségében végzett munkájáért, Préda Jessica 8. osztály
- közösségi és kultúrális tevékenységéért, Oláh János 8. osztály
A "Szentistváni Gyermekekért" Alapítvány a több éven át végzett kiemelkedő tanulmányi munkájáért, versenyeken való sikeres szerepléséért, alapítványi díjban részesítette Katyina Gabriella 8. osztályos tanulót.
A "Szunyi Gábor Emlékalapítvány" kimagasló tanulmányi munkájáért alapítványi jutalomban részesítette Katyina Gabriella 8. osztályos tanulót. Pedagógiai munkát segítő tevékenységükért az István Király Általános Iskola nevelőtestületi köszönetét fejezte ki a Szülői Közösség választmányi tagjainak, Antalné Derekas Andreának, Ladányi Ildikónak és Hollóné Ördög Anitának.

2013-2014-es tanév indításával kapcsolatos tájékoztatás

A Szentistváni István Király Általános Iskola igazgatója a 2013-2014-es tanév indításával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja az iskolás gyermekeket és szüleiket:
- napközibe, menzára történő beíratkozás:
2013. augusztus 29-én 14.00 - 18.00 óráig
2013. augusztus 30-án 8-12.00 óráig
Helyszín: az iskola aulája
- Ünnepélyes tanévnyitó szeptember 1. (vasárnap) 17.30 óra
Helyszín: az iskola sportudvara
- Az első tanítási nap: szeptember 2. (hétfő)

Kiss Lajos
igazgató

2013. szeptember 2. Tanszer csomag holland adományból

A Stichting Emmaus Friesland holland segélyszervezet egy községünkben élő holland hölgy által iskolai tanszer csomagot ajándékozott az arra rászoruló tanulóknak.

A gyerekek nevében köszönjük!

2013. október 7.

Az aradi vértanúk azok a magyar honvédtisztek voltak, akiket a szabadságharc bukása után az 1848–49-es szabadságharcban játszott szerepük miatt Aradon végeztek ki. Bár az Aradon kivégzett honvédtisztek száma tizenhat,[1] a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az 1849. október 6-án kivégzett tizenhárom honvédtisztet nevezi így, gyakran használva a tizenhárom aradi vértanú, illetve az aradi tizenhármak elnevezést is. Mindegyik aradi vértanú a szabadságharc kezdetén aktív, vagy kilépett császári tiszt volt, a szabadságharc végén a honvédseregben közülük egy altábornagyi, tizenegy vezérőrnagyi és egy ezredesi rendfokozatot viselt.[2] Lázár Vilmos ezredest azért sorolták a tábornokokhoz, mert a szabadságharc végén önálló seregtestet irányított. Egyébként egyikük tábornoki rendfokozatát sem ismerték el hivatalosan az osztrákok. A vértanúk között Kiss Ernő honvéd altábornagy volt a rangidős, aki korábban cs. kir. ezredes volt, a többiek ettől mind alacsonyabb osztrák tiszti rendfokozatokat viseltek. Kossuth Lajos 1890-ben, az egyetlen fonográfon is rögzített beszédében Aradot a magyar Golgotának nevezte.[3] Ugyanezen a napon végezték ki az első felelős magyar miniszterelnököt, Batthyány Lajost, Pesten.
forrás: Wikipédia
Az iskolarádió műsorában közreműködtek:
Antal Domonkos, Antal Dániel, Baranyi Gábor, Fülöp Barbara, Nagy Ádám, Tóth Alex, Tóth Vanessza.

2013. október 16.

Százötven éve, 1863. augusztus 3-án született Gárdonyi Géza író, az Egri csillagok szerzője. Gárdonyi Géza egyike volt a 20. század elejének túlérzékeny, "kivonuló" alkotóinak. Magát "kövek alatt nőtt fűnek" mondta, világnézetében keveredett a misztikus vallásosság az ateizmussal, a racionalizmus az irracionalizmussal.
forrás: Múlt kor
www.gardonyiemlekev.hu

Az iskolarádió műsorában közreműködtek: Ádám Martina, Katyina Boglárka

2013. november 8.
Eredmények:
1.) Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola
2.) Szentistváni István Király Általános Iskola
3.) Mezőnagymihályi Arany János Általános Iskola
4.) Borsodivánkai Gárdonyi Géza Általános Iskola
A torna gólkirálya: Tóth Dániel (Szentistván)
A torna legjobb játékosa: Monkál Zoltán (Mezőkeresztes)

 

Copyright (C) - Webmaster