István Király Általános Iskola, SzentistvánSZENTISTVÁNI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY
A szentistváni Általános Iskola Szülői Munkaközösségének Vezetősége és a Diákönkormányzat Vezetője az általános iskola tanulóinak megsegítésére 1992. március 15. napján Alapítványt hozott létre. Az Alapítványt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 1992. június 16. napján a 4. Pk.343/1992/4. számú végzésével vette nyilvántartásba.

  1. Az Alapítvány neve: Szentistváni Gyermekekért Alapítvány

      2. Az Alapítvány székhelye: 3418 Szentistván, Hősök tere 1.

      3. Az Alapítvány jogi személy, pártoktól és politikai szervezetektől független, azokat nem támogatja és azoktól támogatást sem kap, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat.

  1. Az alapítvány célja:

a./ az iskolai oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, korszerű műszaki berendezések beszerzése
b./ az anyanyelv és idegen nyelv tanulásának ösztönzése
c./ az iskolai és más szabadidős tevékenység /szünidei táborozások, egyéb kirándulások/ támogatása
d./ a diáksport versenyek segítése, a rendszeres testedzésre nevezés ösztönzése
e./ tanulmányi és egyéb versenyek, vetélkedők finanszírozása, a nyertesek díjazása, a kiemelkedő tevékenységet végző a  iskola hírnevét öregbítő tanulók jutalmazása
f./ fent nevezett célokat segítő eszközök gyarapítása és az ezeket szolgáló létesítmények megvalósításának támogatása.

Az alapítvány alapítói:
- Gábor Zoltánné
- Hegyi Józsefné
5. Az Alapítvány kuratóriuma az elnökből és 6 tagból áll, akik a következők:

A Kuratórium elnöke:
Kiss Lajos

A Kuratórium tagjai:
Bozsik Sándorné, Marcisné Ináncsi Mária, Petróné Gorliczay Tünde, Gelencsérné Gál Csilla, Koncz Istvánné, Csehné Baranyi Tímea

Az Alapítvány számlaszáma:
18404186-1-05

Kérjük, adója 1%-ával támogassa alapítványunkat!

 

 Kiss Lajos
alapítványi elnök

 

Copyright (C) - Webmaster