István Király Általános Iskola, SzentistvánKöszöntjük a Szentistváni István Király Általános Iskola honlapján, ahol érdekességeket tudhat meg iskolánkról és annak történetéről, névadónkról, alapítványunk létrejöttéről és értesülhet iskolánk programjairól.

Fényképgyűjteményünkben iskolánk színes életébe nyerhet betekintést és diákjaink munkáiról nézhet meg képeket.

Reméljük, hogy honlapunkon történő barangolása maradandó élményeket és hasznos információkat nyújt Önnek.

2013. január 1. napjától az iskola fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK), jelenleg a Klebelsberg Központ(KK), így állami fenntartásba került. Közvetlen irányító szervezetünk a KK Mezőkövesdi Tankerülete.
2013. júniusától az iskola hivatalos neve: Szentistváni István Király Általános Iskola.

Iskolánk új telefonszámai 2018.02.28-tól:

Titkárság: 06(30)744-5881
Nevelői szoba: 06(30)744-5709

 

A KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓKAT IDE KATTINTVA TUDJÁK ELOLVASNI!
LEGUTÓBBI FRISSÍTÉSE: 2020.12.01.


Iskolánk elektronikus naplóját(ellenőrzőkönyvét)
az alábbi címen tudják elérni:

http://altisksztistvan.e-kreta.hu
Ha elfelejtette/elvesztette jelszavát
jelezze az iskola felé emailban
vagy telefonon és adunk újat!

Intézményünkben 2019. márciustól elektronikus ügyintézésre is lehetőség van a KRÉTA e-naplón belül a képen látható menüpontban.
A részletes bemutató PDF dokumentum letöltéséhez kattintson a képre:

https://eugyintezes.e-kreta.hu


Az e-Ügyintézés felületén 2019. június 1-jétől a szülőknek lehetőségük van arra, hogy gyermekeik adatait beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével.

A 2020-as tájékoztató dokumentumot ide kattintva tudják elolvasni!


Híreink:

Tisztelt Szülők, kedves gyerekek!

2021. április 19-től iskolánkban csak az alsó tagozaton kezdődik el a jelenléti oktatás. A felső tagozatosoknak május 10-ig marad az online tanítás.
Felhívom az alsó tagozatos tanulók és minden érintett figyelmét, hogy az intézményben továbbra is be kell tartani mindannyiunk érdekében a járványügyi előírásokat!
Technikai dolgozóink elvégezték szükséges takarítást és fertőtlenítést az intézmény teljes területén.
Az iskolába történő belépéskor továbbra is biztosítjuk a hőmérséklet mérését, a kézfertőtlenítő használatát. Az alsós osztályok találkozásánál ,a szünetekben, az udvaron és a folyosókon kérem, hogy mindenki viseljen maszkot!
A tanulói távolmaradással kapcsolatban az osztályfőnökök minden érintettet tájékoztatnak, forduljanak hozzájuk bizalommal.
Az étkezés az igényeknek megfelelően továbbra is biztosított.
Vigyázzunk egymásra, hogy egészségesen és zökkenőmentesen be tudjuk fejezni a tanévet!

Szentistván, 2021. április 16.

Kiss Lajos
intézményvezető


Mezőkövesdi Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szentistváni István Király Általános Iskola Vásárhelyi Pál Tagiskolája

tagintézmény-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2021. augusztus 16. -2026. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3465 Tiszabábolna, Fő út 97.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata a tagintézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, a tagintézmény képviselete és döntéshozatal a tagintézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98.§ (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

- magyar állampolgárság,

- cselekvőképesség,

- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, © legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

- büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló,

határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,

- az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,

- a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),

- 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

- a pályázó szakmai önéletrajza aláírással ellátva

- a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),

- a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

- Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gál János tankerületi igazgató

nyújt, a 0649795212 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Mezőkövesdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 223. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/047/781/2021 , valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a Mezőkövesdi Tankerületi Központ igazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

helyben szokásos módon - 2021. április 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű összefűzött példányban, zárt borítékban kérjük megküldeni a Mezőkövesdi Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT - Szentistváni István Király Általános Iskola Vásárhelyi Pál Tagiskolája tagintézmény-vezetői beosztására".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://kk.gov.hu/mezokovesd honlapon szerezhet.


TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellettEz a következőképpen alakul iskolánkban:
Az iskola előterében fogadjuk a törvényes képviselőket, a porta ablakánál történik a beiratkozás, ahol csak 1 szülő tartózkodhat.
- Belépéskor kézfertőtlenítés
- Testhőmérséklet mérés
- Szájmaszk használata
- Saját toll használata

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.
A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítója, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Mezőkövesdi Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.
A 2021/2022-es tanévre történő első osztályos általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító – például születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány
- lakcímkártya
- TAJ-kártya
- szakértői vélemény (BTMN, SNI)
- valamint a diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK-adatlap, amit a kormányablakban kell igényelni előzetes időpont egyeztetés után.

A következő nyilatkozatok a beiratkozás előtt lesznek megtalálhatóak az iskola honlapján vagy személyes átvétellel az iskolában:
- nyilatkozni kell a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (ahol csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot ott a következő dokumentumok valamelyike is szükséges: a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról gyámhivatal határozata vagy a bíróság ítélete)
- nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról
- hit-és erkölcstan nyilatkozat

A beiratkozás időpontja: 2021. április 15-16.

Szentistván, 2021.03.31.

Kiss Lajos
intézményvezető


Kedves Szülők, ismerősök!

Iskolánk könyvtára szeretne új könyveket nyerni. Ehhez szükségünk van Önök/Ti segítségükre/segítségetekre is.
A következő linkre kattintva ki kell választani a település nevét (Szentistván) és az iskolát (Szentistváni István Király Általános iskola), Majd a saját e-mail címet beírva, az adatvédelmi tájékoztatós kis négyzetet kipipálva rá kell kattintatni az Elküldöm a nevezést gombra.
A Link címe:
https://www.kinder.com/hu/hu/xp/meseskonyvtarak/


Digitális Témahét a Szentistváni István Király Általános Iskolában (Székhelyintézmény)
2021.március 22.-26.

A tanulók az alsó tagozaton az internethasználat veszélyeivel, a biztonságos internethasználat szabályaival, lehetőségeivel ismerkedtek meg. Videókat tekintettek meg ebben a témában és online osztályfőnöki órákon megbeszélték a videókban látottakat. Olvasás, nyelvtan órákon a wordwall, okosdoboz, learningapps alkalmazásokban található játékokkal játszottak.

Az érdeklődő 5. osztályos tanulók egy tanulói portfólió összeállítására is alkalmas online programmal, a Book Creator-ral ismerkedtek meg. A classroomban kurzust hozott létre az osztályfőnök Book Creator néven, és meet-en keresztülkészítettek online portfóliókat különböző témákban. A gyerekek figyelmét felkeltette, lekötötte a program, azóta több elkészült önállóan elkészített portfóliót kapott már tőlük.

A digitális témahéten a 6. és 7. osztály tanulói a Redmentában dolgozatokat oldottak meg önállóan.
A 7. osztályban angol órán az Ételek (Food) témakör lezárásaként a gyermekeknek Szakácskönyvet kellett készíteniük angolul. A feladatot csoportmunkában kellett megoldaniuk, melyet változatos módon készítettek el az internet és a digitális eszközeik segítségével.

Az osztályfőnök a 7. osztályban a tanulókat megismertette a különféle Google alkalmazások használatával. Az online oktatás során, napi szinten használták (használják) a Google Classroom-ot és Meet-et. Ezt a tudást kibővítette a Google Drive, Űrlapok, Dokumentumok, Táblázatok, Diák, Térkép, Hangouts alkalmazásokkal való megismerkedéssel és használatukkal.

Magyar irodalom órán a digitális témahét keretében az ötödik osztályosok különböző interaktív játékokat, gyakorlatokat oldottak meg a János vitézhez kapcsolódóan. A nyolcadik osztállyal a médiaértés, médiatudatosság jegyében a Bűvösvölgy internetes oldalról videókat néztek, amit közösen meg is beszéltek. Majd virtuálisan a reklám, a hír világába is betekintést nyerhettek. Nagyon sok, érdekes kisfilmet láttak, pl. hogy hogyan kell videót vágni, vagy hogyan készül egy-egy hír, tudósítás. E mellett a digitális oktatás során a Google Űrlapot is újdonságként próbálhatták ki a diákok a 8. osztályban.
A 6. osztály. 2 osztályfőnöki órát szentelt a digitális témahétnek. Megtekintették a Bűvösvölgyről szóló videók egyikét, majd a következő órán a médiatudatosságról, a média szerepéről beszélgettek. Véleményeztük a média szerepét az emberek életében, kiemelve annak pozitív és negatív hatásait. 

Szentistván 2021. 04. 12.

Kiss Lajos
intézményvezető


2021. április 1 - Tájékoztatás!
Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021/2022-es tanévben is minden évfolyamon a hit- és erkölcstan oktatás megszervezésére a Magyar Római Katolikus Egyház részéről a Római Katolikus Plébánia Hivatal Szentistván (3418 Szentistván, Széchenyi utca 16.) jelentkezett. Az egyház képviselője: Póta Ferenc kanonok. A hitoktatói munkát Panyi Csaba hitoktató látja el.

Kiss Lajos
intézményvezető


Happy hét 2021.

Iskolánk az idei tanévben is csatlakozott a Happy hét elnevezésű országos programhoz. Ez az esemény a vízivás fontosságára hívja fel a figyelmet. A gyerekek szembesültek azzal, hogy a cukros üdítők mennyire ártalmasok az egészségre és miért kell inkább vizet fogyasztanunk. A résztvevők vállalták, hogy ezen a héten sokkal kevesebb cukros italt isznak otthon és az online órákon is előkerült a vizes pohár. Erről képernyőfotó is készült.
Az alsó tagozatosok közül többen is készítettek plakátot a témával kapcsolatban, valamint a víz fontosságára egyéb módon is felhívták a figyelmet. Akadt, aki akváriumot készített és voltak, akik ismert népdalokra új szöveget írtak.
Nagyon ötletes alkotások születtek, amit természetesen nem maradt jutalom nélkül.

Kattintson ide a képekért!


TÁJÉKOZTATÁS!

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

Tájékoztatok mindenkit, hogy a tavaszi szünet 2021.április 1. napjától 2021. április 6. napjáig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 31.(szerda).
Április 7-én sem lesz tanítás, ugyanis ezen a napon Nevelési értekezleten vesznek részt iskolánk pedagógusai.
Az online oktatás folytatására április 8.(csütörtök) napjától kerül sor ismét.
A jelenléti oktatás kezdete:2021.április 19.
(Ettől a naptól kezdve várjuk ismét diákjainkat az intézménybe.)

Az online oktatás eddig gördülékenyen folyt, köszönhetően annak, hogy az intézmény, a tanulók, a pedagógusok és a szülők időben felkészültek erre, s mindent megtettek és megtesznek a hatékony tanulás érdekében.
Köszönöm a szülők, a diákok, a pedagógusok, munkatársaim felelősségteljes munkáját, segítségét, pozitív hozzáállását!
A tanulóknak jó szünetet, hasznos időtöltést, mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket és nagyon jó egészséget kívánok.

Szentistván 2021. 03. 30.

Kiss Lajos
Intézményvezető


Nagy Noémi, iskolánk 3. osztályos tanulója 2021. januárban részt vett a Bendegúz Akadémia által meghirdetett NyelvÉSZ és MatekÁSZ versenyeken. A MatekÁSZ iskolai fordulóján szépen szerepelt, de sajnos nem jutott tovább.
A NyelvÉSZ anyanyelvi tanulmányi versenyen viszont a megyei fordulót a 16 helyen zárta. Igazán nagy eredmény ez, amire nemcsak a szülők, de az iskola is nagyon büszke.

Gratulálunk Noémi!

További sok sikert kívánunk neked!


HIRDETMÉNY

a Mezőkövesdi Tankerületi Központ illetékességi területén
működő általános iskolák

1. évfolyamára történő beiratkozásról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22. § (l)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Mezőkövesdi Tankerületi Központ a 2021. évben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolai beiratkozásának rendjét a jelen hirdetményben teszi közzé.
A beiratkozás idejét a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 7.§-a határozza meg.

A 2021/2022. tanévre az általános iskola 1. évfolyamára történő beiratkozás ideje:

2021. április 15. (csütörtök)
2021. április 16. (péntek)

A szülő vagy törvényes képviselő az adott évben tanköteles korba lépő gyermekét a hirdetményben közzétett időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.
Az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.
A Rendelet 23. § (3) bekezdése továbbá a 83. § (1) és (3) bekezdése értelmében az iskola igazgatója a felvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz.
A döntést írásba kell foglalni és azt írásban közölni a tanulóval, kiskorú tanuló esetén a szülővel. Az iskola igazgatója a tanuló felvételének megtagadásáról határozat formájában dönt.
Az Nkt. 37. § (2) bekezdése előírja, hogy az iskola döntése ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül - a tanuló érdekében eljárást indíthat.
Az Nkt. 37. § (3) bekezdésének b) pontja szerint a tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

Mezőkövesd, 2021. március 16.

Gál János
tankerületi igazgató

mezokovesd@kk.gov.hu


Tisztelt Szülők!

A járványhelyzetre való tekintettel 2021.március 8-tól április 7-ig a kormány döntésének értelmében újra a Tantermen Kívüli Digitális Munkarend kerül bevezetésre az általános iskolákban.

Az osztályfőnökök megkezdték az ezzel kapcsolatos intézkedések végrehajtását, tőlük megkapják a szükséges tájékoztatásokat.

Kérem, segítsék munkájukat!

További fontos információkról értesíteni fogjuk önöket.
Jó egészséget kívánok, vigyázzanak magukra és gyermekeikre!

Szentistván 2021.03.05.
Kiss Lajos
Intézményvezető


Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket,hogy intézményünkben az 1.osztályos tanulóknak 2021.02.26-án nem kerül sor a tanórai és tanórán kívüli foglakozások megtartására.
Oka: az osztályban tanító 2 pedagógus megbetegedése(Covid pozitív).
Terveink szerint március 1-jétől a tanítás az 1. osztályban tovább folytatódik.

Tisztelettel:
Kiss Lajos
intézményvezető


Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy iskolánkban 2 pedagógus Covid-tesztje pozítív lett. Jelenleg otthonukban gyógyulnak.
Tanulói megbetegedésekről jelenleg nem tudunk
Szentistván, 2021.02.25.

Tisztelettel:
Kiss Lajos
intézményvezető


Iskolánkban a Diákönkormányzat ÁLARCKÉSZÍTŐ VERSENYT hirdetett. A felhívásra 43 darab pályamunka érkezett. Az álarcokat az osztályok DÖK képviselői pontozták 1-10-ig. Az eredményhirdetés 2021. február 17-én volt.

A nyertesek névsora:
I. helyezett Pintér Kornél 1. osztályos tanuló
II. helyezett Biró Liliána 2. osztályos tanuló és Holló Sarolta 6. osztályos tanuló
III. helyezett Lukács Balázs 3. osztályos tanuló és Török Inez 6. osztályos tanuló

Különdíjban részesültek:
Gór Bálint 1. osztályos tanuló, Kupihár Benedek és Mohr Antonie Cem 2. osztályos tanulók, Oláh Panna és Holló Dominik 3. osztályos tanulók, Kupihár Boldizsár 4. osztályos tanuló.

Köszönjük mindenkinek a részvételt!
Kévés Zoé
DÖK vezető

 


Iskolánkban 2021. február 5-én szűk körű farsangi délutánt tartottunk. Osztályonként megnéztük a felsős modern táncosok bemutatóját a tornateremben.
Az alsósokat akadálypálya, filmvetítés, kézműves foglalkozás , fejtörők, kirakók és vicces feladatok várták. Természetesen nem maradt el a farsangi evés-ivás sem, hiszen a szülők gondoskodtak az ünnepi finomságokról.
A felsősök a saját osztálytermükben buliztak, játszottak és beszélgettek. Nagyon jó alkalom volt ez a közösségépítésre is, hiszen más oldalukat ismerhették meg az osztálytársaknak, mint a délelőtti tanórákon.
A 2 hónapnál régebbi hírek az archívumban olvashatóak.

 

Copyright (C) - Webmaster