Szentistváni István Király Általános Iskola, Szentistván - Hír Részletek

Szentistváni István Király Általános Iskola Hír részletek


A képgaléria használata!Digitális témahét felsősöknek

Iskolánk 2018. április 9-13 között első alkalommal kapcsolódott a digitális témahét elnevezésű programhoz. A projekt keretén belül diákjainknak sok érdekes tanórában, feladatban lehetett részük.

5. osztály

Az 5. osztály magyar nyelv és irodalom, történelem és testnevelés óra keretén belül ismerkedett a digitális világgal. Magyar órákon a János vitézhez kapcsolódóan interaktív feladatokat oldottak meg, majd két lány vállalta a településünk és a matyó kultúra bemutatását PPT bemutató segítségével. Nyelvtan órán az interaktív tábla segítségével játszottak nyelvünk magán –és mássalhangzóival. Történelem órán a honfoglalást dolgozták fel digitális keretek között.
Testnevelés órán saját kosárlabda játékukat elemezték, melyet előzőleg a testneveléstanár rögzített videóval.

6. osztály

Ez az osztály a magyar nyelv és irodalom órák keretében tett eleget a témahét elvárásainak. PPT-ket, bemutató anyagokat készítettek az aktuális tananyaghoz kapcsolódóan, majd adták elő társaiknak az elkészült munkáikat.

A hatodik osztályosok a digitális témahétnek a természetismeret órán is eleget tettek. Az elmúlt órákon a füves puszták növény és állatvilágát vettük. A digitális csoportfeladat ehhez kapcsolódott. Az óra központi anyaga A rét című dokumentumfilm jelentette. Ebből néztünk meg részleteket, majd csoportmunkában a tanult élővilágot kiegészítették a filmben látottakkal. Az egyik csoport a rét ragadozó madarait, a második a rét növényvilágát, a harmadik pedig a rét rovaraival – szöcske, tücsök, lepke - foglalkozott.

7. osztály

A 7. osztályban a digitális témahét történelem órán került megrendezésre. Az órák témája: Az első világháború fegyverei, eszközei voltak. Az egymást követő tanórákon áttekintették az első világháborúban használt fegyvereket, technikai eszközöket, azok működését. A tanulók egy-egy eszköz részletes bemutatását vállalták, forrásanyagot önállóan kerestek az interneten ( pl.: Wikipedia). Néhányan PPT-t készítettek, melyet elvittek az órákra és bemutatták osztálytársaiknak. Volt olyan tanuló, aki az okos telefonjára vette fel az órákat, a bemutatókat, fotókat készített az órán végzett munkákról.  A digitális tábla segítségével 3D-s anyagokon megnézték néhány fegyver működését is.  Az egyik tanuló facebookon zárt csoport hozott létre, ahová feltöltötte az elkészített videókat, képeket, anyagokat. Itt kaptak helyet azok a linkek, portálok is, amelyek ismereteik bővítésére szolgálnak. (Okosdoboz, Zanza tv, Learning Apps stb.). A LearningApps segítségével ,,Legyen ön is milliomos” játék készült, amely összegezte a megszerzett tudást.
Magyar irodalom órára két tanuló Mikszáth Kálmán életét és munkásságát dogozta fel PPT bemutatóval, majd adták elő osztálytársaiknak.
Ezeken a fentebb ismertetett eseményeken kívül fizika órákon, a 7. és 8. osztályosoknál a víz volt a központi téma. A légkör vízháztartását, az üvegházhatást és a légköri jelenségek érdekességeit dolgozták fel a tanórák és a szakkör keretén belül is. Különböző kísérleteket készítettek a vízzel, melyeket okos telefon, tablet segítségével rögzítettek is. A digitális táblán bemutatásra kerültek a diákok által készített Power Pointos bemutatók is.
A felső tagozatosok (5.-8. osztály) a magyar órákhoz és a költészet napjához kapcsolódva a már említetteken kívül újságszerkesztésre adták a fejüket. Petőfi Sándor János vitézéhez, Arany János Toldijához, Csokonai Vitéz Mihály életéhez, munkásságához készítettek játékos feladatokat, rejtvényeket, képeket számítógép segítségével.

Az elkészült anyagokat ide kattintva lehet megtekinteni!20180413_101152.jpg
20180413_101152
896 x 1200

20180413_104007.jpg
20180413_104007
896 x 1200

20180413_104020.jpg
20180413_104020
896 x 1200

20180413_104043.jpg
20180413_104043
896 x 1200

20180413_104050.jpg
20180413_104050
1200 x 900
20180413_104140.jpg
20180413_104140
896 x 1200

20180413_104221.jpg
20180413_104221
896 x 1200

20180413_104232.jpg
20180413_104232
896 x 1200

20180413_111020.jpg
20180413_111020
1200 x 900
20180413_111026.jpg
20180413_111026
1200 x 900
20180413_111109.jpg
20180413_111109
1200 x 900
IMG_20180412_140556.jpg
IMG_20180412_140556
786 x 1399

IMG_20180412_141028.jpg
IMG_20180412_141028
786 x 1400

kep01.jpg
kep01
718 x 960

kep02.jpg
kep02
599 x 334
kep03.jpg
kep03
960 x 718
kep04.jpg
kep04
960 x 718
kep05.jpg
kep05
718 x 960

kep06.jpg
kep06
960 x 718
kep07.jpg
kep07
718 x 960

kep08.jpg
kep08
718 x 960

kep09.jpg
kep09
960 x 718