Szentistváni István Király Általános Iskola, Szentistván - Hír Részletek

Szentistváni István Király Általános Iskola Hír részletek


A képgaléria használata!DIGITÁLIS TÉMAHÉT – Alsó tagozaton

A Digitális Témahét 2018. április 9-13 között zajlott le, melynek keretében az 1. osztályosok a tavasz témakörében mozogtak. Olvasás órán egy tavaszi verssel ismerkedtek meg a gyerekek a youtube-ról Szabó Gyula előadásában. A vers feldolgozása az interaktív táblán frontálisan, majd fénymásolt feladatlapon önállóan történt. Az előző héten környezet órán babot ültettek. Most pedig videón figyelhették meg a bab csírázási folyamatát. Ének órán meghallgatták magnóról Vivalditól a Négy évszakból a Tavaszt. Ezt követően tavaszi dalokat gyűjtöttek és énekeltek. Technika órán tavaszi képet ábrázoló puzzle játékkal játszottak a legkisebbek 2 csoportban. Majd az Egyszervolt.hu internetes oldalán szintén kirakózhattak, de már egyenként. Rajz órán az interaktív táblán mutatott meg a tanító néni a gyerekeknek pár tavaszi festményt és rajzot. Ezután festettek, nyírtak, ragasztottak. Az eredmény egy tavaszi kép, repkedő pillangókkal.

A másodikos gyerekek a Digitális témahéten a gólyával ismerkedtek meg. Egész héten figyelemmel kísérték a Kocséri Kázmér gólyát és párját. Matematika órán telefonjaik, tablettjeik segítségével adatokat kerestek a fehér gólyáról, amit aztán nagyon sokrétűen használtak fel. Készültek összehasonlítások a hím és a tojó gólyák méreteivel kapcsolatban, de játékos szorzótáblagyakorlót is oldottak meg. A gólyákat életvitel órán elkészítették papírból, vizuális kultúrán pedig megrajzolták a „meglesett” állatokat. Ének-zene órán dalokat hallgattak és tanultak a gólyákról. Az utolsó napon környezetismeret óra keretében a telefonok és tablettek segítségével megnézték a jeladóval ellátott gólyák útvonalát, megkeresték, hogy melyik jeladóval ellátott gólyák repültek közel Szentistvánhoz, és milyen gólyafajok vannak a nagyvilágban. Végül bekukkantottak a gemenci erdőben lakó Tóbiáshoz, a fekete gólyához is.

A digitális témahét keretében a 3. osztályosok a Sirály a király? c. kötelező olvasmányt dolgozták fel. Olvasás órákon feladatlapot kaptak a csapatok, mert ezeken az órákon végig csoportmunkában dolgoztak, majd az interaktív táblán, a LearningApps oldal segítségével, feladatokat oldottak meg. Magyar nyelvtan órán a j-s és az ly-os szavak helyesírását gyakorolták játékosan, szintén az interaktív tábla segítségével, önállóan illetve páros munkában. Ének órán az állatokról szóló dalokat gyűjtötték össze, énekelték illetve szolmizálták el, valamint a Hattyú c. zeneműhöz, amit Youtube-on hallgattak meg, készítettek illusztrációt a füzetükbe a gyerekek. Életvitel és technika órán tanulmányi séta keretében állatokat fényképezhettek a mobiltelefonnal, amit aztán Gabi néni Gergő bácsi segítségével lementett, kiválogatott és egy mappában összegyűjtött. Vizuális kultúrán a Sirály a király? c. műhöz készítettek egy-egy sirályt, más-más technikával. A sirály elkészítéshez a Pinterest nyújtott segítséget. Környezetismeret órán a sirályról kerestek információkat a netről: wikipédiáról, meghallgatták a hangját, természetfilmet néztek. Matematikán minden órán szófelhőt készítettek a tanulók matekos témában: műveletsorok, mértékegységek, műveleti elnevezések stb. A produktumokat lelaminálta és kitette a termükben a falra a tanító néni. Informatika órán kipróbálhatták a gyerekek, hogy hogyan lehet saját képből szófelhőt készíteni.

A 4. osztályban a Háry János című daljátékkal foglalkoztak, melynek feldolgozásával kapcsolódtak a Digitális témahéthez. Ének-zene órán összefoglaló órán interaktív táblán feladatokat oldottak meg a gyerekek. Az ezt követő órán megtekintették a daljáték mesefilm változatát. Rajz órán a daljátékhoz készítettek illusztrációt, „Kedvenc jelenetem” címmel. A héten elkészített fotókból (gyerekekről) kivágott arcokat használták fel.

Az I. számú napközis csoportban tavaszköszöntő verseket, dalokat gyűjtöttek a gyerekek, majd tavaszi zene hallgatása és rajzok készítése történt.20180409_082228.jpg
20180409_082228
675 x 1200

20180409_082935.jpg
20180409_082935
1200 x 675
20180409_084544.jpg
20180409_084544
672 x 1200

20180410_084524.jpg
20180410_084524
672 x 1200

20180410_090719.jpg
20180410_090719
900 x 1200

20180411_082020.jpg
20180411_082020
1200 x 675
20180411_083255.jpg
20180411_083255
672 x 1200

20180411_084121.jpg
20180411_084121
672 x 1200

20180411_120041.jpg
20180411_120041
900 x 1200

20180411_120924.jpg
20180411_120924
900 x 1200

20180412_090901.jpg
20180412_090901
672 x 1200

20180412_091611.jpg
20180412_091611
1200 x 675
20180412_092841.jpg
20180412_092841
1200 x 675
20180412_094420.jpg
20180412_094420
672 x 1200

20180412_115602.jpg
20180412_115602
900 x 1200

20180413_091757.jpg
20180413_091757
672 x 1200

20180413_105506.jpg
20180413_105506
900 x 1200

20180413_105912.jpg
20180413_105912
900 x 1200

20180417_150710.jpg
20180417_150710
1200 x 900
img_0220.jpg
img_0220
1200 x 900
img_0221.jpg
img_0221
1200 x 900
img_0222.jpg
img_0222
1200 x 900
img_0224.jpg
img_0224
1200 x 900
img_0226.jpg
img_0226
1200 x 900
img_0227.jpg
img_0227
1200 x 900

   1 / 4 oldal    | Utolsó oldal
Új képek aktiválása lapozás után.